NASZE USŁUGI

Zadbamy o Ciebie krok po kroku 

Obrażenia Cielesne (Wypadki)
ZANIEDBANIA MEDYCZNE
ARBITRAŻ
RESTRUKTURYZACJA DŁUGU
ZNIESŁAWIENIA
Zaniedbania Lekarskie
SPORY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI
KUPNO i SPRZEDAŻ WŁASNOŚCI
MOBING W PRACY
KOMISJA ds. OBRAŻEŃ
The Motor Insurers’ Bureau of Ireland (MIBI)
ROSZCZENIA PRAWNE PRZECIWKO GRUPIE VOLKSWAGEN
INNE SPRAWY?

*Prawnicy nie mogą kalkulować swojego honorarium jako procent odszkodowania.