ZANIEDBANIA MEDYCZNE

 

Każdy pracujacy dla służbie zdrowia ma obowiązek opieki nad pacjentami, których zdiagnozują i leczą. Obowiązek opieki dotyczy lekarzy, pielęgniarek, konsultantów i chirurgów itd. Obejmuje to wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia. Kiedy pacjent nie otrzymuje odpowiedniej opieki, wowczas mamy do czynienia z zaniedbaniem medycznym. Ty jako pacjent masz prawo złożyć skargę, jeśli uważasz, że standard opieki jest nieodpowiedni i gdy zostało popełnione zaniedbanie medyczne. Niektóre przykłady zaniedbań, które mogą uprawniać do odszkodowania to:

 

 •  Niezdiagnozowany uraz lub choroba
 •  Nieprawidłowo zdiagnozowany uraz lub choroba
 •  Podanie niewłaściwych leków lub złej dawki leku
 •  Błędy podczas zabiegu
 •  Błędy podczas porodu
 •  Wadliwe produkty medyczne
 • Odszkodowania od Domów Opieki

Ofiary zaniedbań klinicznych mogą być uprawnione do odszkodowania nie tylko ze względu na szkody, ale także ze względu na ból i przebyte cierpienia oraz na wydatki finansowe, takie jak:

 

 • – Leczenie pourazowe
 • – Usługi rehabilitacyjne
 • – Ból, stres lub straty moralne
 • – Utrata zarobkow

– Utrata przyszłych zarobków

– Wsparcie osób pozostających na utrzymaniu, np. Nieletnich

WADLIWY PRODUKT MEDYCZNY
PODANIE ZŁYCH LEKÓW LUB ZŁEJ DAWKI LEKU
DOM OPIEKI
NIEZDIAGNOZOWANE URAZY LUB CHOROBY
BŁĘDY PRZY ODBIERANIU PORODU
BŁĘDY PODCZAS OPERACJI/ZABIEGU
ŹLE ZDIAGNOZOWANE URAZY LUB CHOROBY

Umów się teraz na konsultację

1890 50 20 90
Lub rozpocznij roszczenie online

Imie *

Email *

Numer telefonu *

Rodzaj zapytania

Twoja lokalizacja *

Opowiedz nam o swojej sprawie

Najlepszy czas na kontakt

 

Przesłane dane będą wykorzystywane wyłącznie przez Houlihan Solicitors i wyłącznie w celu obsługi twojego zapytania